Δημοσιεύτηκε στις 5 Μαϊ 2021

Γρηγοριάδης Σάββας

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας εμποδίζει τη βαλβίδα να ανοίγει πλήρως και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διοχετεύεται μειωμένη ποσότητα αίματος στο υπόλοιπο σώμα. Κατά συνέπεια η καρδιά εργάζεται εντατικότερα και σταδιακά οδηγούμαστε σε εξασθένηση του καρδιακού μυός και κατ’ επέκταση στην καρδιακή ανεπάρκεια.
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.