Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβ 2021

Γρηγοριάδης Σάββας

Μεταλλαγμένα Στελέχη COVID-19
Όλοι οι ιοί μεταλλάσσονται. Οι μεταλλάξεις δημιουργούνται κατά τη διαδικασία του ιικού πολλαπλασιασμού. Οι περισσότερες μεταλλάξεις δεν επιφέρουν κάποια συνέπεια στις ιδιότητες του ιού αλλά μερικές μπορούν να τον καταστήσουν πιο απειλητικό.


Η προστασία έναντι του κορωνοϊού προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την ανοσιακή απάντηση έναντι της εξωτερικής πρωτεΐνης του ιού. Η S-πρωτεΐνη είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση του ιού στο κύτταρο στόχο και αποτελεί στόχο για τα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του ιού. Τα αντισώματα αυτά συνδέονται με την πρωτεΐνη S σε περιοχές, συνήθως εντός ή κοντά στην περιοχή δέσμευσης με τον υποδοχέα. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντισώματα εμποδίζουν τον ιό να προσδεθεί στα ανθρώπινα κύτταρα.


Ερευνητές έδειξαν ότι οι μεταλλάξεις του στελέχους από τη Νότια Αφρική περιορίζουν την εξουδετερωτική δράση των αντισωμάτων που επάγονται από το εμβόλιο mRNA σε ιούς στο εργαστήριο.
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.